👍 ขอแสดงความยินดี
☣ กิจกรรม
☣ กิจกรรม
✭✭✭ ข่าวการศึกษา
₣ ประชาสัมพันธ์

ptvschool@hotmail.com

Email support

(034) 601-967

Phone number

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
Prathandongrungwittayakarn School

Address

164 หมู่ 16 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

More Link

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร Education Zone | พัฒนาโดย Rara Themes. ขับเคลื่อนโดยWordPress