พิธีรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
     นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มอบหมายให้ นางสาวมนตรา ยังสบาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วม
พิธีรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี