ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจิตรา อมฤทธิ์  -
 -
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: ชำนาญการ
วุฒิ: - วุฒิ: - วุฒิ: -
นางสาวสถาพร  พระแท่น นางสุภาภรณ์   ทองดี นางรุ่งนภา   ฤทธิ์ทวี
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ:ชำนาญการพิเศษ
วิทยฐาน: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ: - วุฒิ: - วุฒิ: -
นางประภา  ทั่วจบ นางสาวศิริกาญจน์  การตรง นางสาวมินตรา แก้วผึ้ง
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: - วุฒิ: - วุฒิ: -
แก้ไขครั้งสุดท้าย: Wednesday, 15 July 2020, 12:00PM