ข่าวหน้าเว็บ

บริการห้องสมุดออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ :
🧡 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
💢
 เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงโควิด-19
🆓 อ่านฟรีไม่อั้น ยิ่งกว่าบุฟเฟ่ต์ ‼️
❇️ บริการห้องสมุดออนไลน์ || สืบค้นหนังสือและยืมหนังสือด้วยตนเอง มีหนังสือบริการมากกว่า 700 เล่ม
❇️ คลังสื่อการเรียนรู้ || รวบรวมสื่อการเรียนรู้ของครู ใบความรู้ ใบงาน วิดีโอ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เร็วๆนี้)
❇️ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต || ให้บริการนักเรียน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคต
💢 ใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android รวมทั้ง Windows

🔶 ดาวน์โหลดแอป
     ***App Store / iOS : https://apple.co/3jxNTsC
     ***Google play / Android : https://bit.ly/37lNZOF
     ***Personal Computer : http://ptw.vlcloud.net/

     ✅ สมัครใช้งานฟรี ติดต่อรับบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คุณครูดารัณ สรรสม และครูที่ปรึกษา
     🔶การเข้าสู่ระบบสำหรับนักเรียน
         ***Username : เลขประจำตัวนักเรียน
         ***Password : เลขประจำตัวประชาชน