ข่าวหน้าเว็บ

การจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน

📣ประกาศโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
🍱🍛การจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน
🛎️ประมูลร้านค้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
⏱️ เวลา 13.00 น.
✅ทำสัญญาวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
⏰ เวลา 10.00 น.