ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
        เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดพระแท่นดงรัง (สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นวัดอารามหลวง) ซึ่งในวันนั้นมีพสกนิกรมาเฝ้ารับเสด็จ และชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอย่างเนืองแน่น ในขณะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯ อยู่ในบริเวณวัด พระองค์ได้ทรงตรัสกับนักเรียนที่เฝ้ารับเสด็จซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ป. 7 ของโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ถือเป็นระดับชั้นสูงสุดในเวลานั้น พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระครูพุทธมัญจาภิบาล (หลวงพ่อทองหล่อ ปนาโท) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังให้ช่วยดูแลเรื่องการมัธยมศึกษา (ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา)
        ต่อมาในปีพุทธศักราช 2516 ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจราชการฯ และมานมัสการพระแท่นดงรัง ทางคณะกรรมการฯ มีหลวงพ่อทองหล่อ (พระครูพุทธมัญจาภิบาล) คุณสมพงษ์ สุทินศักดิ์ และครูทองสุข พิริยวงษ์ เป็นต้น ได้ขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชนพระแท่น ซึ่งกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นได้อนุมัติให้ก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้คือ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยพระครูพุทธมัญจาภิบาลได้ให้ความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ให้ชื่อว่า ตึกพุทธมัญจาภิบาล ได้มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2517 โดยใช้ศาลาวัดพระแท่นดงรังเป็นอาคารเรียนในระยะแรก และมีครูสมจิต คำชื่น เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
        ปัจจุบันโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 16 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 63 ไร่ ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 มีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้
              
1 นายสมจิต คำชื่น พ.ศ. 2517 - 2529
2 นายประกอบ แสงสุวรรณ พ.ศ. 2529 - 2531
3 นายสมจิต คำชื่น พ.ศ. 2531 - 2534
4 นายวีระ วอนเพียร พ.ศ. 2534 - 2540
5 นายชาลี พงษ์พัว พ.ศ. 2540 - 2542
6 นายโกศล ศรีทอง พ.ศ. 2542 - 2551
7 นายอดิศร ถวิลประวัติ พ.ศ. 2551 - 2554
8 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ พ.ศ. 2554 - 2562
9 นายศิวรัตน์ พายุหะ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
แก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 2 July 2020, 4:28PM