"ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School"

"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ข่าวและประกาศของเว็บ

บริการห้องสมุดออนไลน์

โดย สามารถ จิตจรัส -

ประชาสัมพันธ์ :
🧡 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
💢 เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงโควิด-19
🆓 อ่านฟรีไม่อั้น ยิ่งกว่าบุฟเฟ่ต์ ‼️
❇️ บริการห้องสมุดออนไลน์ || สืบค้นหนังสือและยืมหนังสือด้วยตนเอง มีหนังสือบริการมากกว่า 700 เล่ม
❇️ คลังสื่อการเรียนรู้ || รวบรวมสื่อการเรียนรู้ของครู ใบความรู้ ใบงาน วิดีโอ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เร็วๆนี้)
❇️ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต || ให้บริการนักเรียน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคต
💢 ใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android รวมทั้ง Windows
🔶 ดาวน์โหลดแอป
***App Store / iOS : https://apple.co/3jxNTsC
***Google play / Android : https://bit.ly/37lNZOF
***Personal Computer : http://ptw.vlcloud.net/
 สมัครใช้งานฟรี ติดต่อรับบัญชีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ครูศิริกาญจน์ การตรง และครูที่ปรึกษา
🔶การเข้าสู่ระบบสำหรับนักเรียน
***Username : เลขประจำตัวนักเรียน
***Password : เลขประจำตัวประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-601967 ผอ.087-0344447
#ห้องสมุดออนไลน์
#eLibrary
#ReadFromHome

วิธีตรวจสอบผลการเรียน Online

โดย สามารถ จิตจรัส -
ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียน Online

http://regis.ptv.ac.th/semester2551
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว ตัวอย่าง 32104
รหัสผ่าน :  วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ตัว ตัวอย่าง 01/01/2549

++++++++++++++++++++++++++++++

ระบบตรวจสอบผลการเรียน ปพ.1 Online ทุกภาคเรียน

http://regis.ptv.ac.th/pp1
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว ตัวอย่าง 32104
รหัสผ่าน :  วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ตัว ตัวอย่าง 01/01/2549

หัวข้อเก่า...