"ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School"

"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ข่าวและประกาศของเว็บ

วิธีตรวจสอบผลการเรียน Online

โดย สามารถ จิตจรัส -
ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียน Online

http://regis.ptv.ac.th/semester2551
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว ตัวอย่าง 32104
รหัสผ่าน :  วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ตัว ตัวอย่าง 01/01/2549

++++++++++++++++++++++++++++++

ระบบตรวจสอบผลการเรียน ปพ.1 Online ทุกภาคเรียน

http://regis.ptv.ac.th/pp1
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว ตัวอย่าง 32104
รหัสผ่าน :  วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ตัว ตัวอย่าง 01/01/2549

วีธีเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์

โดย สามารถ จิตจรัส -

www.ptv.ac.th/lms
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว ตัวอย่าง 32104
รหัสผ่าน :  เลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว ตัวอย่าง 32104

หัวข้อเก่า...