ข่าวและประกาศของเว็บ

วิธีตรวจสอบผลการเรียน Online

วิธีตรวจสอบผลการเรียน Online

โดย สามารถ จิตจรัส -
Number of replies: 0
ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียน Online

http://regis.ptv.ac.th/semester2551
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว ตัวอย่าง 32104
รหัสผ่าน :  วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ตัว ตัวอย่าง 01/01/2549

++++++++++++++++++++++++++++++

ระบบตรวจสอบผลการเรียน ปพ.1 Online ทุกภาคเรียน

http://regis.ptv.ac.th/pp1
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 ตัว ตัวอย่าง 32104
รหัสผ่าน :  วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ตัว ตัวอย่าง 01/01/2549